ladki ki shadi ka jariya | way of girls wedding/marriage

LADKI KI SHADI KA JARIYA | WAY OF GIRLS WEDDING/MARRIAGE Allah Mugni hai kyonki wah apne bando ko apne fajal v karam se beniyaj kar deta hai gana me teen umur yani ilm me gana

Read more